Jak to funguje

Od svého počátku prošel FIREPORT mnoha vylepšeními a zde Vám rádi představujeme, co vše je schopen FIREPORT Vaší jednotce zajistit:

V okamžiku, kdy operační důstojník HZS vyhlašuje poplach Vaší jednotce, dochází ke spuštění automatických akcí.

Okamžitě dochází k rozeslání SMS o vyhlášeném poplachu (SMS obsahuje informace o události) a zároveň dochází k volání FIREPORTu na cílová čísla hasičů. Všichni jsou informování v jeden okamžik najednou (týká se volání i SMS).

Po přijetí hovoru FIREPORT oznámí: „Vaší jednotce byl vyhlášen poplach. Pro akceptaci stiskněte 1, pro odmítnutí stiskněte 3.“

Tuto zpětnou vazbu dále FIREPORT zpracovává a zobrazuje jmenovitě na panelu umístěném na hasičské stanici.

Ve stejném okamžiku dochází ke spuštění FIREPORTu na stanici.

Na displeji se zobrazí:

informace o události

technika, který byla operačním důstojníkem k události vyslána

ostatní jednotky jedoucí k dané události

mapa s vyznačenou trasou ze stanice na místo události

časový odpočet, kolik minut zbývá do výjezdu jednotky (JPO II – 5 minut, JPO III – 10 minut)

zpětná vazba hasičů – potvrzení, zda na stanici jedou, či nikoliv (víte, na koho máte ještě čekat)

Z reproduktorů na stanici FIREPORT hlásí informace o události.

Na tiskárně FIREPORT vytiskne oboustranně mapu s vyznačenou trasou. Na první straně obecný náhled, na druhé straně detail posledních 5-ti zatáček pro přesnou navigaci k místu události.

Zároveň FIREPORT ovládá ostatní externí zařízení na stanici – sirénu, světla, brány, vrata, kompresor apod. Ovládání je přesně programovatelné, takže např. u osvětlení FIREPORT v noci při poplachu rozsvítí stanici a po nastaveném intervalu po sobě také zhasne apod.

Celá správa FIREPORTu se provádí přes jednoduché webové rozhraní.

FIREPORT se takto postará o předání maximálních informací všem hasičům ještě před samotným výjezdem.

Ceník FIREPORT Ceník FIREPORT pro JPO V
 

Hardwarová část

Je tvořena v základní sestavě z LCD displeje, reprosoustavy, tiskárny a ovládacího rozvaděče o velikosti 40x40x20 cm. Tento celek montujeme na Vámi určené místo do Vaší hasičské zbrojnice, dle Vašeho přání.

 
 

Softwarová část

Softwarová část je plně ovládána vzdáleně. Díky této vzdálené správě můžeme všechny Vaše individuální požadavky řešit velmi rychle a bez nutné fyzické účasti na zbrojnici.

Pro chod celého systému je proto nutné internetové připojení s rychlostí min. 2048 kbps v místě instalace FIREPORTu.

 

Přídavné moduly

FIREPORT není nutné pořizovat jako celý komplet – můžete si jej libovolně poskládat jako stavebnici, aby jeho konfigurace vyhovovala Vaším požadavkům.

FIREPORT SMS – základní modul, který zajišťuje svolání SMS zprávami a voláním

FIREPORT PRINT – modul, který poskytuje oboustranný tisk mapy s vyznačenou trasou od stanice na místo události

FIREPORT OZS – modul, který umožňuje ovládat externí zařízení na stanici – typicky sirénu, vrata, světla, odsávání, kompresor apod.

FIREPORT PAGING – modul, který umožňuje spínat pagerový systém, pokud jej používáte